Chỉnh canh các phần công thức bằng tay

Trong LibreOffice Math, có thể chỉnh canh các ký tự một cách nhanh và dễ dàng như thế nào?

Để làm như thế, bạn cần phải xác định các nhóm và chuỗi ký tự còn rỗng. Chúng không chiếm sức chứa, nhưng mang thông tin giúp đỡ tiến trình chỉnh canh.

Để tạo nhóm rỗng, gõ {dấu ngoặc móc} vào cửa sổ Lệnh. Trong mẫu thí dụ bên dưới, mục đích là tạo chỗ ngắt dòng để hiển thị hai dấu cộng bên dưới với nhau, mặc dù dòng trên bớt một ký tự :

a+a+a+{} newline {}{}{}{}{}a+a+a+a

Làm rỗng chuỗi ký tự là cách đơn giản đảm bảo văn bản và công thức được chỉnh canh theo lề bên trái. Xác định chuỗi ký tự rỗng bằng "dấu nháy kép". Chú ý không dùng dấu nháy cong. Thí dụ:

"Thí dụ thêm." newline a+b newline ""c-d

Please support us!