Phím tắt Công thức

Phần này chứa danh sách các phím tắt dành cho tiến trình tạo công thức.

Các phím tắt chung trong LibreOffice vẫn còn hoạt động.

Phím tắt cho chức năng công thức

Những phím tắt theo đây tương ứng với các lệnh trong trình đơn SửaXem.

F3

Lỗi sau

Shift+F3

Lỗi trước

F4

Vết dấu sau

Shift+F4

Vết dấu trước

F9

Cập nhật

Navigation in the Elements pane

Phím mũi tên trái hay phải

Di chuyển qua bên trái hay bên phải, đến loại hay hàm bên cạnh.

Phím Enter

Chọn loại (trong phần Loại), hay chèn hàm vào cửa sổ Lệnh (trong phần Hàm).

Tab

Nhảy từ mục loại thứ nhất tới hàm đầu trong loại đó.

Shift+Tab

Nhảy từ mục loại cuối cùng tới hàm cuối trong loại đó.

Please support us!