Con trỏ Công thức

Sử dụng biểu tượng này trên thanh Công cụ để bật hay tắt Con trỏ công thức. Phần công thức nơi con trỏ nằm trong Cửa sổ Lệnh được đánh dấu với viền mỏng khi con trỏ công thức hoạt động.

Icon Formula Cursor

Con trỏ Công thức

Bạn cũng có thể nhích chuột vào một vị trí trong văn bản để di chuyển con trỏ tới vị trí tương tứng trong Cửa sổ Lệnh.

Nhích đôi chuột vào một ký tự hay ký hiệu trong văn bản sẽ chuyển sự tập trung của con trỏ vào cửa sổ Lệnh và tô sáng vị trí tương ứng.

Please support us!