Các ký hiệu khác

Opens the Symbols dialog, in which you can select a symbol to insert in the formula.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - Symbols

Trên thanh Công cụ, nhấn vào

Icon Symbols

Symbols


Bộ Ký hiệu

Tất cả các ký hiệu đều được sắp xếp thành bộ ký hiệu. Chọn bộ ký hiệu cần dùng trong bảng danh sách các bộ ký hiệu. Nhóm ký hiệu tương ứng thuộc bộ ký hiệu sẽ xuất hiện ở phía dưới.

Khi một ký hiệu được chọn, lệnh danh của nó sẽ xuất hiện dưới danh sách kí hiệu và phiên bản phóng đại của nó sẽ xuất hiện trong ô phía bên phải màn hình. Chú ý rằng lệnh danh phải được gõ trong cửa sổ Lệnh hoàn toàn trùng khớp với tên hiển thị tại đây.

Để chèn một ký hiệu, chọn ký hiệu đó trong danh sách và nhấn chuột vào Chèn. Một lệnh danh tương ứng sẽ xuất hiện trong cửa sổ Lệnh.

Sửa

Nhấn vào đây để mở hội thoại Sửa ký hiệu.

Áp dụng

Áp dụng các giá trị đã sửa đổi hay chọn, mà không đóng hộp thoại.

Please support us!