Phông

Xác định dạng phông áp dụng cho các ký tự của công thức.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Định dạng > Phông.


Font Type Dialog

Phông công thức

Bạn có thể xác định phông cho các biến, hàm, số và chữ cái được thêm vào đóng vai trò thành phần của công thức.

Các hộp danh sách trong hội thoại Phông hiển thị kiểu phông mặc định cho tất cả các thành phần. Để chọn một kiểu phông khác, nhấp chuột vào Sửa, sau đó chọn kiểu thành phần. Một hộp thoại mới sẽ xuất hiện. Chọn phông đã muốn, và bật các thuộc tính thích hợp, sau đó nhấn vào nút OK. Để đặt các thay đổi thành phông mặc định, nhấn vào nút Mặc định.

note

Nếu muốn chọn những kiểu phông riêng cho từng đoạn văn bản chữ, bạn có thể nhập lệnh Phông trong cửa sổ Lệnh.


Biến

Bạn có thể chọn phông cho biến của một công thức. Ví dụ, trong biểu thức « x=SIN(y) », x và y là biến thì sẽ có cùng một phông chữ.

Hàm

Chọn phông cho tên và thuộc tính của hàm. Ví dụ, công thức « x=SIN(y) » có hàm « =SIN( ) ».

Số

Bạn có thể chọn phông cho các chữ số trong công thức.

Văn bản

Ở đây thì xác định phông cho các chữ cái trong công thức.

Phông tự chọn

Trong phần này của hội thoại Phông, bạn có thể định kiểu phông, và định dạng cho nhiều thành phần chữ cái của biểu thức. Có 3 loại phông cơ bảnCó chân, Không chânCố định. Bạn có thể bổ sung các kiểu phông khác vào các kiểu cơ bản đã được cài đặt. Bạn có thể sử dụng bất cứ phông nào đã được cài đặt. Chọn nút Sửa đổi để mở rộng tùy chọn trong bảng danh sách.

Các phông tự chọn này được dùng khi bạn đặt một phông khác dùng lệnh FONT trong cửa sổ Lệnh.

Có chân

Bạn có thể đinh kiểu phông cho định dạng phông chữ có chân. Phông chữ có chân là loại phông chữ mà các chữ cái có gạch nhỏ ở chân chữ, bạn có thể quan sát chữ A kiểu phông Times làm ví dụ. Dùng phông có chân khá là hữu dụng vì nó cho người đọc có cảm giác dòng chữ nằm rất thẳng hàng và có thể giúp tăng tốc độ đọc.

Không chân

Bạn có thể định kiểu phông dùng cho định dạng phông không chân.

Cố định

Bạn có thể định kiểu phông sẽ sử dụng để định dạng phông cố đinh .

Sửa

Chọn một trong 2 phương án đưa ra trình đơn tự mở để vào hội thoại Phông, tại đây bạn có thể xác định kiểu phông và các thuộc tính của công thức tương ứng và của các phông chữ tự chọn.

Mặc định

Bấm nút này để lưu thay đổi thành mặc định cho công thức mới. Sau khi xác nhận lưu thay đổi, nhấp chuột vào nút .

Save Default Dialog

Please support us!