Những cái khác

Đánh lệnh

Symbol in Elements pane

Nghĩa

<?>

Ô trống

dotsaxis

Icon

Dấu chấm lửng trục toán học

dotsdown

Icon

Dấu chấm lửng chéo xuống

dotslow

Icon

Dấu chấm lửng

dotsup or dotsdiag

Icon

Dấu chấm lửng chéo lên

dotsvert

Icon

Dấu chấm lửng nằm dọc

downarrow

Icon

Mũi tên xuống

exists

Icon

Tồn tại ít nhất một

notexists

Icon

Existential quantifier, there does not exist

forall

Icon

Với mọi

hbar

Icon

h ngang

im

Icon

Phần ảo của một số phức

infinity or infty

Icon

Vô cùng

lambdabar

Icon

Lambda ngang

leftarrow

Icon

Mũi tên trái

nabla

Icon

Véc tơ Nabla

partial

Icon

Đạo hàm riêng

re

Icon

Phần thực của một số phức

rightarrow

Icon

Mũi tên phải

uparrow

Icon

Mũi tên lên

wp

Icon

Hàm p, Weierstrass p


Các ký hiệu khác

Hiển thị các ký hiệu toán học linh tinh.

Please support us!