Co giãn

Thông tin chi tiết về co giãn trong LibreOffice Math cũng như các ví dụ khác có thể được tìm thấy ở đây.

Dấu giai thừa không co giãn theo ký tự (ví dụ: « fact stack{a#b} » và « fact {a over b} ») nhưng được đặt vào đường gốc hoặc nằm giữa.

Dấu ngoặc cũng có kích cỡ cố định. Điều này cũng áp dụng cho tất cả các kí hiệu được sử dụng như dấu ngoặc, chẳng hạn: « (((a))) », « ( stack{a#b#c}) », « (a over b) ».

Tuy nhiên, khi trước dấu ngoặc là « left » (trái) hoặc « right » (phải) thì dấu ngoặc được cân chỉnh theo đối số. Ví dụ: « left(left(left(a right)right)right) », « left(stack{a#b#c}right) », « left(a over b right) ».

Một vài Thuộc tính có kích cỡ cố định; bạn không nên thay đổi kích cỡ nếu chúng nằm trên một ký tự dài.

Biểu tượng Cảnh báo

Để đúng cấu trúc bạn cần thêm khoảng trắng vào vị trí thích hợp trong câu lệnh.


Please support us!