Cơ số và Số mũ

Ở đây bạn có thể tìm được những thông tin cơ bản về cơ số và số mũ trong LibreOffice Math. Những ví dụ sau có thể giúp bạn hiểu chi tiết hơn.

Cơ số và số mũ được hiển thị chồng lên nhau, và số mũ lệch về bên trái của cơ số. Ví dụ, bạn đánh a_2^3 hoặc a^3_2 (theo bất cứ thứ tự nào). Thay vì dùng _^ bạn có thể dùng subsup.

Tuy nhiên, những mẫu dưới đây không còn có giá trị lại:

a_2_3

a^2^3

a_2^3_4

Một ký tự cơ bản chỉ có thể có duy nhất một chỉ số trên/dưới. Nếu muốn nhiều hơn bạn hãy sử dụng dấu ngoặc nhọn như ví dụ dưới đây:

a_{2_3}

a^{2^3}

a_2^{3_4}

a_{2^3}^{4_5}

Biểu tượng Gợi ý

Ở những phần mềm lập công thức khác, dấu _ hoặc ^ chỉ có tác động lên một chữ số tiếp theo ("a_24" thì chỉ ảnh hưởng đến số "2"), trong khi đó LibreOffice Math đọc toàn bộ ký tự sau đó. Nếu bạn muốn đặt thứ tự các chỉ số trên và dưới thì có thể viết tương tự như sau: "a_2{}^3" hoặc "a^3{}_2".


Để viết tenxơ, LibreOffice Math còn cho bạn vài lựa chọn. Thêm vào kiểu ghi thường dùng « R_i{}^{jk}{}_l », bạn có thể đánh « R_i{}^jk{}_l » hoặc « {{R_i}^jk}_l ».

Chỉ số in cao và thấp phía trái ký tự cơ sở còn có thể được canh về phía bên phải của chỉ số. Để làm được điều này bạn dùng lệnh "lsub" (dưới trái) và "lsup" (trên trái). Cả hai lệnh này đều có tác dụng như "sub" và "sup", ngoại trừ việc làm cho chỉ số trên và dưới lệch về bên trái của ký tự cơ sở. Ví dụ, "a lsub 2 lsup 3".

Quy tắc sử dụng dấu ngoặc có thể được vận dụng ở đây. Cùng cho kết quả tương tự nếu bạn đánh: {}_2^3 a.

Biểu tượng Ghi chú

Lệnh « sub » và « sup » cũng tương tự như « rsub » and « rsup ».


Với lệnh « csub » and « csup », bạn có thể viết trực tiếp chỉ số trên và dưới cho một ký tự. Ví dụ, « a csub y csup x ». Tổ hợp của cơ số và số mũ cũng có thể được tạo như sau: « abc_1^2 lsub 3 lsup 4 csub 55555 csup 66666 ».

Chỉ số trên và dưới có thể đi kèm với hầu hết các phép toán đơn phân và nhị phân. Ví dụ: « a div_2 b a<csub n b +_2 h » và « a toward csub f b x toward csup f y ».

Biểu tượng Cảnh báo

Khi chép những ví dụ này vào cửa sổ Lệnh bạn không được bỏ sót khoảng trắng giữa các ký tự.


Please support us!