Hàm

Đây là ví dụ tạo hàm với LibreOffice Math. Bạn có thể chép ví dụ này vào cửa sổ Lệnh để dùng cho công thức của bạn.

Functions

func f(x","y)={x sin x~ tan y} over {cos x}

Please support us!