Ký hiệu với số mũ

Ví dụ thứ ba về việc dùng LibreOffice Math để tạo ký hiệu với số mũ. Bạn có thể chép ví dụ này vào cửa sổ Lệnh để dùng cho công thức của bạn.

Symbols with Indices

%PHI^{i_1 i_2 dotsaxis i_n}_{k_1 k_2 dotsaxis k_n}

Please support us!