Ký hiệu với số mũ

Đây là một ví dụ khác nữa về việc tạo ký hiệu với số mũ trong LibreOffice Math. Bạn có thể chép ví dụ này vào cửa sổ Lệnh để dùng cho công thức của bạn.

Symbols with Indices

%SIGMA_g^{{}+{}}lsup 3

Please support us!