Ký hiệu với số mũ

Ví dụ về việc tạo ký hiệu với số mũ trong LibreOffice Math. Bạn có thể chép ví dụ này vào cửa sổ Lệnh để dùng cho công thức của bạn.

Symbols with Indices

D_mn^ size /2 LEFT(3 OVER 2 RIGHT)

Please support us!