Thanh phác thảo

Trong ô Xem phác thảo, thanh Phác thảo chứa các công cụ sửa đổi thường dùng. Nhấn vào mũi tên kế bên biểu tượng nào để mở thanh công cụ chứa các lệnh thêm. Cũng có thể tách rời thanh công cụ thêm này.

Thu Phóng

Giảm hay tăng vùng hiển thị tài liệu đang xem. Nhấn vào mũi tên bên cạnh biểu tượng để mở thanh công cụ Thu/Phóng.

Biểu tượng

Thu phóng (LibreOffice Impress trong ô xem Phác thảo và Ảnh chiếu)

Cấp đầu

Ẩn tất cả các tiêu đề của ảnh chiếu trong chiếu ảnh đang biên soạn, trừ tên của mỗi ảnh chiếu. Tiêu đề bị ẩn được đại diện bởi đường màu đen ở trước tên ảnh chiếu. Để hiển thị lại các tiêu đề, nhấn vào biểu tượng Mọi cấp.

Icon First Level

Cấp đầu

Mọi cấp

Hiển thị các tiêu đề bị ẩn của các ảnh chiếu trong chiếu ảnh đang biên soạn. Để ẩn các tiêu đề này (trừ tên của mỗi ảnh chiếu), nhấn vào biểu tượng Cấp đầu.

Icon All Levels

Mọi cấp

Ẩn điểm phụ

Ẩn các tiêu đề phụ của tiêu đề đã chọn. Các tiêu đề phụ bị ẩn được đại diện bởi đường màu đen ở trước tiêu đề. Để hiển thị các tiêu đề phụ này, nhấn vào biểu tượng Hiện điểm phụ.

Icon Hide Subpoints

Ẩn điểm phụ

Hiện điểm phụ

Hiển thị các tiêu đề phụ của tiêu đề đã chọn. Để ẩn các tiêu đề phụ của tiêu đề đã chọn, nhấn vào biểu tượng Ẩn điểm phụ.

Icon Show Subpoints

Hiện điểm phụ

Bật/tắt định dạng

Shows or hides the character formatting of the slide headings. To change the character formatting of a heading, open the Styles window, right-click a style, and then choose Modify.

Biểu tượng

Bật/tắt định dạng

Đen trắng

Hiển thị các ảnh chiếu chỉ bằng màu đen trắng.

Biểu tượng

Đen trắng

Chiếu ảnh

Starts your slide show.

Slide Show Icon

Chiếu ảnh

Please support us!