Thanh vẽ

Trong ô Xem phác thảo, thanh Phác thảo chứa các công cụ sửa đổi thường dùng. Nhấn vào mũi tên kế bên biểu tượng nào để mở thanh công cụ chứa các lệnh thêm. Cũng có thể tách rời thanh công cụ thêm này.

You can view the Drawing bar also from a text document or spreadsheet. The set of visible icons can be slightly different according to the current document type.

Chọn

Để chọn đối tượng nào nằm trên ảnh chiếu hiện thời, nhấn vào công cụ Chọn (mũi tên màu trắng) trên thanh Vẽ, sau đó nhấn vào đối tượng đó.

Để chọn nhiều đối tượng, ấn giữ phím Shift trong khi nhấn chuột vào mỗi đối tượng.

Để chọn đối tượng nằm ở phía sau đối tượng khác, ấn giữ phím bổ trợ , sau đó nhấn vào đối tượng. Để chọn đối tượng kế nằm phía dưới đang nằm chồng lên nhau, ấn giữ phím , sau đó nhấn lại lần nữa. Để trở vùng chọn về đối tượng đã chọn trước đó, ấn giữ phím tổ hợp Shift + , sau đó nhấn chuột.

Để thêm văn bản vào đối tượng đã chọn, nhấn đôi vào đối tượng đó rồi gõ hay nhập văn bản.

Để bỏ chọn, nhấn bên ngoài đối tượng đã chọn, hoặc bấm vào phím Escape (esc).

By double-clicking a tool, you can use it for multiple tasks. If you call the tool with a single-click, it reverts back to the last selection after completing the task.

Lựa chọn

Cho phép bạn chọn đối tượng trong tài liệu đang biên soạn.

Icon

Vùng chọn

Line Color

Sets the line color of the selected object.

Icon Line Color

Màu đường

Fill Color

Sets the area color of the selected object.

Icon Area

Vùng

Line

Vẽ một đường thẳng theo đường dẫn bạn kéo con chuột trong tài liệu. Để hạn chế đường trong góc 45 độ, ấn giữ phím Shift trong khi kéo.

Icon Line

Đường

Chữ nhật

Vẽ một hình chữ nhật trên vùng bạn kéo trên tài liệu hiện thời. Nhấn vào vị trí của góc hình chữ nhật, sau đó kéo sang kích cỡ đã muốn. Để vẽ hình vuông, ấn giữ phím Shift trong khi kéo.

Icon Rectangle

Chữ nhật

Bầu dục

Vẽ một hình bầu dục (hình trứng) trên vùng bạn kéo trên tài liệu hiện thời. Nhấn vào vị trí của góc hình bầu dục, sau đó kéo sang kích cỡ đã muốn. Để vẽ hình tròn, ấn giữ phím Shift trong khi kéo.

Icon Ellipse

Bầu dục

Mũi tên

Mở thanh công cụ Mũi tên, dùng đó bạn có thể thêm các đường thẳng, đường có đầu mũi tên và đường các chiều vào ảnh chiếu hay trang đang xem.

Cong

Biểu tượng đường Cong trên thanh Vẽ thì mở thanh công cụ Đường, dùng đó bạn có thể thêm các đường và hình vào ảnh chiếu đang xem.

Icon Curve

Cong

Đường nối

Icon Connector

Đường nối

Mở thanh công cụ Đường nối, dùng đó bạn có thể thêm đường nối vào đối tượng trên ảnh chiếu đang xem. Đường nối là một đường nối lại hai đối tượng khác nhau, cứ gắn khi đối tượng bị di chuyển. Sao chép đối tượng có đường nối thì cũng sao chép đường nối.

Hình cơ bản

Mở thanh công cụ Hình cơ bản mà bạn có thể sử dụng để chèn đồ họa vào tài liệu.

Icon Basic shapes

Hình cơ bản

Hình ký hiệu

Mở thanh công cụ Hình ký hiệu, từ đó bạn có thể chèn đồ họa vào tài liệu.

Icon Symbol Shapes

Hình ký hiệu

Mũi tên khối

Mở thanh công cụ Mũi tên khối, từ đó bạn có thể chèn đồ họa vào tài liệu.

Icon Block arrows

Mũi tên khối

Lưu đồ

Mở thanh công cụ Lưu đồ, từ đó bạn có thể chèn đồ họa vào tài liệu.

Icon Flowcharts

Lưu đồ

Khung thoại

Mở thanh công cụ Khung thoại, từ đó bạn có thể chèn đồ họa vào tài liệu.

Icon Callouts

Khung thoại

Sao và Băng cờ

Mở thanh công cụ Sao và Băng cờ, từ đó bạn có thể chèn đồ họa vào tài liệu.

Icon Stars

Ngôi sao

Đối tượng 3D

Opens the 3D Objects toolbar. The objects are three dimensional, with depth, illumination, and reflection. Each inserted object initially forms a 3D scene. You can press F3 to enter the scene. For these 3D objects, you can open the 3D Effects dialog to edit the properties.

Icon 3D Objects

Đối tượng 3D

Xoay

Công cụ này được dùng để xoay đối tượng.

Icon Rotate

Xoay

Canh lề

Sửa đổi tình trạng chỉnh canh của các đối tượng đã chọn.

Icon Alignment

Canh lề

Sắp đặt

Thay đổi thứ tự xếp đống của đối tượng đã chọn.

Icon Arrange

Sắp xếp

Distribute Selection

Distributes three or more selected objects evenly along the horizontal axis or the vertical axis. You can also evenly distribute the spacing between objects.

Icon Distribute

Distribute

Bóng

Thêm bóng đổ vào đối tượng đã chọn. Đối tượng đã có bóng đổ thì gỡ bỏ bóng. Chưa chọn đối tượng khi nhấn vào biểu tượng này thì bóng được thêm vào đối tượng kế tiếp bạn vẽ.

Icon Add Shadow

Bóng

Xén

Tỉa hay co giãn ảnh đã chọn. Bạn cũng có thể phục hồi ảnh về kích cỡ gốc.

Icon Crop

Xén

Image Filter

This icon on the Image bar opens the Image Filter bar, where you can use various filters on the selected picture.

Icon Filter

Lọc

Sửa điểm

Cho phép bạn thay đổi hình của đối tượng vẽ đã chọn.

Icon Toggle Point Edit Mode

Toggle Point Edit Mode

Gluepoints

Enables you to edit gluepoints on your drawing.

Icon Edit Gluepoints

Edit Gluepoints

Extrusion On/Off

Switches the 3D effects on and off for the selected objects.

Icon Extrusion On/Off

Extrusion On/Off

Please support us!