Thanh vẽ

Trong ô Xem phác thảo, thanh Phác thảo chứa các công cụ sửa đổi thường dùng. Nhấn vào mũi tên kế bên biểu tượng nào để mở thanh công cụ chứa các lệnh thêm. Cũng có thể tách rời thanh công cụ thêm này.

You can view the Drawing bar also from a text document or spreadsheet. The set of visible icons can be slightly different according to the current document type.

Chọn

Để chọn đối tượng nào nằm trên ảnh chiếu hiện thời, nhấn vào công cụ Chọn (mũi tên màu trắng) trên thanh Vẽ, sau đó nhấn vào đối tượng đó.

Để chọn nhiều đối tượng, ấn giữ phím Shift trong khi nhấn chuột vào mỗi đối tượng.

Để chọn đối tượng nằm ở phía sau đối tượng khác, ấn giữ phím bổ trợ , sau đó nhấn vào đối tượng. Để chọn đối tượng kế nằm phía dưới đang nằm chồng lên nhau, ấn giữ phím , sau đó nhấn lại lần nữa. Để trở vùng chọn về đối tượng đã chọn trước đó, ấn giữ phím tổ hợp Shift + , sau đó nhấn chuột.

Để thêm văn bản vào đối tượng đã chọn, nhấn đôi vào đối tượng đó rồi gõ hay nhập văn bản.

Để bỏ chọn, nhấn bên ngoài đối tượng đã chọn, hoặc bấm vào phím Escape (esc).

By double-clicking a tool, you can use it for multiple tasks. If you call the tool with a single-click, it reverts back to the last selection after completing the task.

Lựa chọn

Cho phép bạn chọn đối tượng trong tài liệu đang biên soạn.

Icon

Vùng chọn

Chữ nhật

Vẽ một hình chữ nhật trên vùng bạn kéo trên tài liệu hiện thời. Nhấn vào vị trí của góc hình chữ nhật, sau đó kéo sang kích cỡ đã muốn. Để vẽ hình vuông, ấn giữ phím Shift trong khi kéo.

Biểu tượng

Chữ nhật

Bầu dục

Vẽ một hình bầu dục (hình trứng) trên vùng bạn kéo trên tài liệu hiện thời. Nhấn vào vị trí của góc hình bầu dục, sau đó kéo sang kích cỡ đã muốn. Để vẽ hình tròn, ấn giữ phím Shift trong khi kéo.

Biểu tượng

Bầu dục

Văn bản

Vẽ một hộp văn bản trên vùng bạn kéo trên tài liệu hiện thời. Nhấn bên trong tài liệu, sau đó gõ hay nhập văn bản.

Biểu tượng

Văn bản

Cong

Biểu tượng đường Cong trên thanh Vẽ thì mở thanh công cụ Đường, dùng đó bạn có thể thêm các đường và hình vào ảnh chiếu đang xem.

Biểu tượng

Cong

Đường nối

Biểu tượng

Đường nối

Mở thanh công cụ Đường nối, dùng đó bạn có thể thêm đường nối vào đối tượng trên ảnh chiếu đang xem. Đường nối là một đường nối lại hai đối tượng khác nhau, cứ gắn khi đối tượng bị di chuyển. Sao chép đối tượng có đường nối thì cũng sao chép đường nối.

Lines and Arrows

Opens the Arrows toolbar to insert lines and arrows.

Đối tượng 3D

Opens the 3D Objects toolbar. The objects are three dimensional, with depth, illumination, and reflection. Each inserted object initially forms a 3D scene. You can press F3 to enter the scene. For these 3D objects, you can open the 3D Effects dialog to edit the properties.

Biểu tượng

Đối tượng 3D

Hình cơ bản

Mở thanh công cụ Hình cơ bản mà bạn có thể sử dụng để chèn đồ họa vào tài liệu.

Icon Basic shapes

Hình cơ bản

Hình ký hiệu

Mở thanh công cụ Hình ký hiệu, từ đó bạn có thể chèn đồ họa vào tài liệu.

Icon Symbol Shapes

Hình ký hiệu

Mũi tên khối

Mở thanh công cụ Mũi tên khối, từ đó bạn có thể chèn đồ họa vào tài liệu.

Icon Block arrows

Mũi tên khối

Lưu đồ

Mở thanh công cụ Lưu đồ, từ đó bạn có thể chèn đồ họa vào tài liệu.

Icon Flowcharts

Lưu đồ

Khung thoại

Mở thanh công cụ Khung thoại, từ đó bạn có thể chèn đồ họa vào tài liệu.

Icon Callouts

Khung thoại

Sao và Băng cờ

Mở thanh công cụ Sao và Băng cờ, từ đó bạn có thể chèn đồ họa vào tài liệu.

Icon Stars

Ngôi sao

Điểm

Cho bạn có khả năng sửa đổi điểm trên bản vẽ.

Gluepoints

Enables you to edit gluepoints on your drawing.

Bộ sưu tập chữ nghệ thuật

Opens the Fontwork dialog from which you can insert styled text not possible through standard font formatting into your document.

On the Fontwork bar, click

Icon Fontwork

Bộ sưu tập chữ nghệ thuật

Từ tập tin

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Image

Chèn

Biểu tượng

Chèn

Xoay

Công cụ này được dùng để xoay đối tượng.

Icon Rotate

Xoay

Canh lề

Sửa đổi tình trạng chỉnh canh của các đối tượng đã chọn.

Biểu tượng

Canh lề

Sắp đặt

Thay đổi thứ tự xếp đống của đối tượng đã chọn.

Biểu tượng

Sắp xếp

Extrusion On/Off

Bật/tắt hiệu ứng ba chiều (3D) cho những đối tượng đã chọn.

Animation Pane

Assigns effects to selected objects.

Biểu tượng

Hoạt họa riêng

Interaction

Xác định ứng xử của đối tượng đã chọn khi bạn nhấn vào nó trong khi chiếu ảnh.

Icon Interaction

Interaction

Please support us!