Chuyển đổi Ảnh bitmap sang Đồ họa Véc-tơ

Có thể thay đổi kích cỡ của một đồ hoạ kiểu véc-tơ, không giảm mức chất lượng của đồ họa. Trong chương trình LibreOffice Draw và Impress, bạn có thể chuyển đổi một ảnh bitmap sang một đồ họa véc-tơ.

  1. Chọn ảnh bitmap cần chuyển đổi.

  2. Làm một của những hành động này:

    In LibreOffice Draw, choose Shape - Convert - To Polygon.

    Trong chương trình LibreOffice Impress, nhấn-phải vào đối tượng, sau đó chọn lệnhChuyển đổi > Sang hình đa giác.

  3. Đặt các tùy chọn chuyển đổi cho ảnh đó, sau đó nhấn vào nút OK. Xem Chuyển đổi sang Hình đa giác để tìm mô tả các tùy chọn chuyển đổi.

Please support us!