Chuyển đổi Ký tự Văn bản sang Đối tượng Vẽ

Bạn có khả năng chuyển đổi các ký tự văn bản sang đường cong mà bạn có thể chỉnh sửa và thay đổi kích cỡ đúng như bất cứ đối tượng vẽ nào. Tuy nhiên, một khi chuyển đổi văn bản sang một đối tượng vẽ, văn bản bị khoá: bạn không thể biên soạn nữa.

Để chuyển đổi văn bản sang một đối tượng vẽ:

  1. Chọn văn bản cần chuyển đổi, sau đó làm một của những hành động này:

    In LibreOffice Draw, choose Shape - Convert - To Curve.

    Trong chương trình LibreOffice Impress, nhấn-phải vào viền của đối tượng văn bản, sau đó chọn lệnh Chuyển đổi > Thành cong.

  2. Chuỗi văn bản chứa nhiều ký tự thì văn bản đã chuyển đổi trở thành một đối tượng đã nhóm lại. Nhấn đôi vào nhóm để chỉnh sửa đối tượng riêng. Làm xong thì bấm phím Esc để rời nhóm.

  3. Sau đó, nhấn vào biểu tượng Điểm trên thanh Vẽ. Nhấn vào đối tượng. Bạn có thể thấy tất cả các điểm Bézier của đối tượng. Trên thanh Sửa điểm có nhiều biểu tượng khác nhau để chỉnh sửa, chèn và xoá các điểm.

Please support us!