In ra Trình diễn

Thiết lập Máy in Mặc định

 1. To set the default printing options for LibreOffice Impress, choose - LibreOffice Impress - Print.

Đặt các tùy chọn máy in cho trình diễn hiện thời

 1. Chọn lệnh Tập tin > In.

 2. Click the LibreOffice Impress or the Options tab page, and then select the printer options.

  These settings override the default printer options in - LibreOffice Impress - Print for the current print job only.

Chọn bố trí in cho bản phát tay

 1. Chọn lệnh Tập tin > In.

 2. On the General tab page of the Print dialog, select the "Handouts" entry from the Document listbox.

 3. Chọn số ảnh chiếu cần in trên mỗi tờ giấy.

Xác định tùy chọn in cho bản phát tay

 1. Nhấn vào thẻ Phát tay.

 2. Chọn lệnh Chèn > Số hiệu trang để mở hộp thoại Đầu va Chân trang.

 3. Nhấn vào mục Ghi chú và Phát tay để gõ văn bản của phần đầu/chân trang cho bản phát tay.

  You see four areas on this dialog with check boxes for Header, Date and time, Footer, and Page number. These four areas correspond to the four areas in the corners of the master handout view.

 4. Gõ văn bản cho phần đầu trang, phần chân trang, ngày tháng và thời gian. Đánh dấu trong hộp chọn Số hiệu trang, nếu bạn muốn đánh số các trang của bản phát tay. Kiểm tra xem hộp chọn Đầu trang được bật nếu bạn muốn in ra phần đầu trang.

 5. Nhấn vào nút Áp dụng cho tất cả.

  The fields in the master handout view on screen are not updated, but the text that you entered will be printed.

In ấn bản phát tay hay ghi chú

 1. Chọn lệnh Tập tin > In.

 2. Nhấn vào hộp liệt kê « Nội dung » và chọn kiểu nội dung cần in.

 3. Chọn Phát tay hay Ghi chú và chọn số ảnh chiếu cần in trên mỗi tờ giấy.

tip

Nếu bạn muốn thấy bố trí ảnh chiếu khác trên giấy đã in, dùng con chuột để sắp đặt các ảnh chiếu chung quanh trong ô xem bản Phát tay


In ra phạm vi ảnh chiếu

 1. Chọn lệnh Xem > Bộ sắp xếp ảnh chiếu.

 2. Ấn giữ phím Shift trong khi nhấn vào phạm vi các ảnh chiếu bạn muốn in ra.

 3. Chọn lệnh Tập tin > In.

 4. In the Range and copies area, click Slides.

 5. Gõ các số hiệu ảnh chiếu bạn muốn in ra, sau đó bấm nút OK.

Please support us!