Hướng dẫn về sử dụng LibreOffice Impress

Trên trang trợ giúp LibreOffice chung, bạn có thể tìm các hướng dẫn thích hợp với mọi mô-đun, v.d. thao tác trình đơn và cửa sổ, tùy chỉnh LibreOffice, nguồn dữ liệu, bộ sưu tập và chức năng kéo thả.

Muốn xem trợ giúp về mô-đun khác thì chuyển đổi sang trợ giúp về nó, dùng hộp tổ hợp trong vùng dịch chuyển.

Xem và In Trình Diễn

Hiển Thị Chiếu Ảnh

Thay đổi Thứ tự Ảnh chiếu

Hoạt họa sự Chuyển tiếp Ảnh chiếu

Changing the Background Fill

Tạo Chiếu Ảnh Riêng

Thu Phóng bằng Bàn Phím

Thử Thời gian Chuyển đổi Ảnh chiếu

Printing faster with Reduced Data

Đối tượng Hoạt họa và Đối tượng 3D

Animating Objects in Presentation Slides

Tạo ảnh GIF đã hoạt họa

Xuất khẩu hoạt ảnh theo định dạng GIF

Chọn Đối Tượng Nằm Dưới

Chuyển đổi Đối tượng 2D sang Đường Cong, Hình Đa Giác và Đối tượng 3D

Nhập/Xuất khẩu

Nhập khẩu Trang HTML vào Trình diễn

Loading Color, Gradient, and Hatching Palettes

Nạp Kiểu Dáng Dòng và Mũi Tên

In ra Trình diễn

In ra ảnh chiếu vừa với cỡ giấy

Opening documents saved in other formats

Saving Documents in Other Formats

Lặt vặt

Dùng Phím Tắt trong LibreOffice Impress

Grouping Objects

Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

Copying Formatting With the Clone Formatting Tool

Undoing Direct Formatting for a Document

Changing the Background Fill

Adding a Header or a Footer to All Slides

Fontwork For Graphical Text Art

Thu Phóng bằng Bàn Phím

Vẽ Đường Cong

Chỉnh Sửa Đường Cong

Sử dụng điểm nối

Insert Slide from File

Chèn Bảng Tính vào Ảnh Chiếu

Chuyển đổi Ký tự Văn bản sang Đối tượng Vẽ

Chuyển đổi Ảnh bitmap sang Đồ họa Véc-tơ

Applying Line Styles Using the Toolbar

Defining Arrow Styles

Defining Line Styles

Please support us!