Vẽ Đường Cong

Biểu tượng đường Cong Biểu tượng trên thanh công cụ Vẽ thì mở một thanh công cụ riêng để vẽ đường cong kiểu Bézier. (Đường cong Bézier được cấu tạo bằng nhiều đoạn, cũng có thể điều chỉnh vị trí của mỗi đoạn để chỉnh sửa đường cong hoàn toàn.) Đường cong Bézier được xác định bằng một điểm đầu và một điểm cuối, được gọi là neo. Độ cong của đường cong Bézier được xác định bằng các điểm điều khiển (móc). Di chuyển một điểm điều khiển để thay đổi hình của toàn đường cong Bézier.

Biểu tượng Ghi chú

Các điểm điều khiển chỉ hiện rõ trong chế độ Sửa điểm. Điểm kiểu điều khiển được đại diện bằng hình tròn, còn điểm thả neo được đại diện bằng hình vuông. Điểm đầu một ít lớn hơn các điểm neo khác.


Các đoạn của đường cong Bézier và các đoạn của đường thẳng cũng có thể được nối lại để cấu tạo đường cong Bézier phức tạp hơn. Để nối lại các đoạn kề nhau, bạn có thể chọn trong ba cách chuyển tiếp:

Cách sử dụng công cụ Điều khiển

 1. Trên thanh công cụ Vẽ, mở thanh công cụ đường Cong Biểu tượng riêng, sau đó chọn công cụCongBiểu tượng.

 2. Nhấn vào vị trí bắt đầu đường cong, sau đó kéo về hướng đường cong nên theo. Đường điều khiển sẽ ngụ ý hướng.

  Ấn giữ phím Shift trong khi kéo, để giới hạn hướng thành lưới 45 độ.

 3. Buông ra con chuột ở vị trí đã dự định cho điểm điều khiển thứ nhất.

 4. Di chuyển con trỏ tới vị trí kết thúc đường cong. Đường cong sẽ theo con trỏ.

 5. Làm một của những hành động này:

Cách sử dụng công cụ Đường dạng tự do

 1. Trên thanh công cụ Vẽ, mở thanh công cụ đường Cong riêng Biểu tượng, sau đó chọn công cụ Đường dạng tự doBiểu tượng.

 2. Ấn giữ nút chuột vào vị trí bắt đầu đường cong.

 3. Vẽ đường dạng tự do đúng như vẽ bằng cái bút chì.

 4. Buông ra nút chuột để kết thúc vẽ dòng.

Please support us!