Thu Phóng bằng Bàn Phím

Bạn có thể sử dụng bàn phím để phóng to hay thu nhỏ ô xem ảnh chiếu một cách nhanh.

Biểu tượng Gợi ý

If you are using a mouse with a scroll wheel, you can hold down and turn the wheel to change the zoom factor in all main modules of LibreOffice.


Please support us!