Animating Objects in Presentation Slides

Bạn có khả năng áp dụng các hiệu ứng hoạt họa đã đặt sẵn cho ảnh chiếu.

Để áp dụng một hiệu ứng hoạt họa vào một đối tượng:

  1. Trên môt ảnh chiếu trong ô xem Chuẩn, chọn đối tượng bạn muốn hoạt họa.

  2. Choose View - Animation, to open the Custom Animation pane in the Sidebar. Click on Add (+) button, and then select an animation effect.

  3. Trong hộp thoại Hoạt ảnh riêng, nhấn vào trang thẻ để chọn trong phân loại hiệu ứng. Nhấn vào hiệu ứng đã muốn, sau đó bấm nút OK.

Để xem thử dãy hoạt họa, nhấn vào cái Phát.

note

On Slide Pane an icon appears next to the preview of those slides, which have one or more objects with custom animation. When you present the slide show with the Presenter Console, icon indicates that the next slide has custom animation.


Để áp dụng và chỉnh sửa một hiệu ứng đường dẫn chuyển động:

Có thể hoạt họa một đối tượng để di chuyển dọc theo đường dẫn chuyển động. Bạn có thể sử dụng đường dẫn chuyển động định sẵn, hoặc đường dẫn chuyển động riêng của bạn.

Chọn mục « Cong », « Đa giác » hay « Đường dạng tự do » thì hộp thoại đóng rồi bạn có thể vẽ đường dẫn riêng. Nếu bản vẽ đã được tạo xong và chưa bị thôi, đường dẫn đã tạo sẽ bị gỡ bỏ khỏi tài liệu rồi được chèn dạng hiệu ứng đường dẫn chuyển động.

Chỉnh sửa đường dẫn chuyển động

Bảng Hoạt Họa Riêng có hiện rõ thì các đường dẫn chuyển động của mọi ảnh chiếu được vẽ dạng vật phủ trong suốt nằm trên ảnh chiếu. Mọi đường dẫn đều hiện rõ luôn luôn thì dễ tạo các hoạt ảnh có đường dẫn liên tiếp.

Có thể lựa chọn đường dẫn chuyển động bằng cách nhấn chuột vào nó. Đường dẫn đã chọn sẽ hỗ trợ các móc kéo, cũng có thể di chuyển nó và thay đổi kích cỡ, đúng như hình bình thường. Cú nhấn đôi vào đường dẫn sẽ bắt đầu chế độ chỉnh sửa. Chế độ chỉnh sửa điểm cũng có thể được bắt đầu bằng lệnh Sửa > ĐIểm, hoặc bằng cách bấm phím chức năng F8.

Để gỡ bỏ một hiệu ứng hoạt họa khỏi một đối tượng:

  1. Trên môt ảnh chiếu trong ô xem Chuẩn, chọn đối tượng khỏi đó bạn muốn gỡ bỏ hiệu ứng.

  2. Chọn lệnh Chiếu ảnh > Hoạt họa riêng.

  3. Nhấn vào nút Bỏ.

Please support us!