Đính viền đối tượng

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the border of the nearest graphic object.

Con trỏ hay một đường viền của đối tượng đồ họa phải nằm trong phạm vi đính.

Icon Snap to Object Border

Đính viền đối tượng

Please support us!