Đính lề trang

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the nearest page margin.

Con trỏ hay một đường viền của đối tượng đồ họa phải nằm trong phạm vi đính.

Icon Snap to Page Margins

Đính lề trang

Please support us!