Nhấn đôi để thêm văn bản

Thay đổi ứng xử khi nhấn chuột, để cho phép bạn nhấn đôi đối tượng để thêm hay chỉnh sửa văn bản.

Biểu tượng

Nhấn đôi để thêm văn bản

Please support us!