Chế độ xoay sau khi nhấn vào đối tượng

Thay đổi ứng xử khi nhấn chuột, để các móc xoay xuất hiện sau khi nhấn vào đối tượng, sau đó nhấn lại vào nó. Kéo móc để xoay đối tượng theo hướng đã muốn.

Biểu tượng

Chế độ xoay sau khi nhấn vào đối tượng

Please support us!