Mũi tên

Mở thanh công cụ Mũi tên, dùng đó bạn có thể thêm các đường thẳng, đường có đầu mũi tên và đường các chiều vào ảnh chiếu hay trang đang xem.

tip

Cũng có thể thêm đầu mũi tên sau khi vẽ đường, bằng cách chọn lệnh Định dạng > Đường, sau đó chọn kiểu dáng đường trong hộp Kiểu dáng.


Line

Vẽ một đường thẳng theo đường dẫn bạn kéo con chuột trong tài liệu. Để hạn chế đường trong góc 45 độ, ấn giữ phím Shift trong khi kéo.

Icon Line

Đường

Đường kết thúc bằng mũi tên

Vẽ một đường thẳng kết thúc bằng đầu mũi tên theo đường dẫn bạn kéo con chuột trong tài liệu đang xem. Để hạn chế đường trong góc 45 độ, ấn giữ phím Shift trong khi kéo.

Icon Line Ends with Arrow

Đường kết thúc bằng mũi tên

Đường có mũi tên/ô tròn

Vẽ một đường thẳng bắt đầu bằng đầu mũi tên và kết thúc bằng ô tròn theo đường dẫn bạn kéo con chuột trong tài liệu đang xem. Để hạn chế đường trong góc 45 độ, ấn giữ phím Shift trong khi kéo.

Icon Line with Arrow/Circle

Đường có mũi tên/ô tròn

Đường có mũi tên/ô vuông

Vẽ một đường thẳng bắt đầu bằng đầu mũi tên và kết thúc bằng ô vuông theo đường dẫn bạn kéo con chuột trong tài liệu đang xem. Để hạn chế đường trong góc 45 độ, ấn giữ phím Shift trong khi kéo.

Icon Line with Arrow/Square

Đường có mũi tên/ô vuông

Đường (45º)

Vẽ một đường thẳng bị hạn chế trong góc 45 độ.

Icon Line (45°)

Đường (45º)

Đường bắt đầu bằng mũi tên

Vẽ một đường thẳng bắt đầu bằng đầu mũi tên theo đường dẫn bạn kéo con chuột trong tài liệu đang xem. Để hạn chế đường trong góc 45 độ, ấn giữ phím Shift trong khi kéo.

Icon Line Starts with Arrow

Đường bắt đầu bằng mũi tên

Đường có ô tròn/mũi tên

Vẽ một đường thẳng bắt đầu bằng ô tròn và kết thúc bằng đầu mũi tên theo đường dẫn bạn kéo con chuột trong tài liệu đang xem. Để hạn chế đường trong góc 45 độ, ấn giữ phím Shift trong khi kéo.

Icon Line with Circle/Arrow

Đường có ô tròn/mũi tên

Đường có ô vuông/mũi tên

Vẽ một đường thẳng bắt đầu bằng ô vuông và kết thúc bằng đầu mũi tên theo đường dẫn bạn kéo con chuột trong tài liệu đang xem. Để hạn chế đường trong góc 45 độ, ấn giữ phím Shift trong khi kéo.

Icon Line with Square/Arrow

Đường có ô vuông/mũi tên

Đường chiều

Vẽ một đường hiển thị chiều độ dài có nét dẫn chung quanh. Đường chiều tự động tính và hiển thị các chiều tuyến. Để vẽ đường chiều, mở thanh công cụ Mũi tên, sau đó nhấn vào biểu tượng Đường chiều. Di chuyển con trỏ vào nơi bạn muốn bắt đầu đường, sau đó kéo để vẽ nó. Buông ra nút khi vẽ xong.

tip

Muốn đường chiều có cùng một độ dài với mặt của đối tượng ở gần thì ấn giữ phím trong khi kéo. Để hạn chế đường chiều trong góc 45 độ, ấn giữ phím Shift trong khi kéo.


In LibreOffice Draw, a dimension line is always inserted on the layer called Dimension Lines. If you set that layer to invisible, you will not see any dimension line in your drawing.

Icon Dimension Line

Đường chiều

Đường có mũi tên

Vẽ một đường thẳng có mũi tên ở mỗi cuối theo đường dẫn bạn kéo chuột trong tài liệu đang xem. Để hạn chế đường chiều trong góc 45 độ, ấn giữ phím Shift trong khi kéo.

Icon Line with Arrows

Đường có mũi tên

Please support us!