Văn bản

Thanh công cụ Văn bản chứa một số biểu tượng để nhập các kiểu hộp văn bản khác nhau.

Văn bản

Vẽ một hộp văn bản từ vị trí bạn nhấn chuột hay kéo trong tài liệu đang biên soạn. Nhấn vào nơi nào trong tài liệu. rồi gõ hay dán văn bản.

Icon

Văn bản

Vừa văn bản khít khung

Vẽ một hộp văn bản trong đó bạn nhấn chuột hay kéo, trong tài liệu đang biên soạn. Văn bản bạn nhập vào sẽ được co giãn tự động để vừa khít các chiều của hộp văn bản. Nhấn vào nơi nào trong tài liệu. rồi gõ hay dán văn bản.

Icon

Vừa văn bản khít khung

Khung thoại

Vẽ một đường kết thúc bằng khung thoại hình chữ nhật, từ vị trí bạn bắt đầu kéo trong tài liệu đang biên soạn. Hướng văn bản theo chiều ngang. Kéo một móc của khung thoại để thay đổi kích cỡ của nó. Để chuyển đổi khung thoại hình chữ nhật sang khung thoại hình tròn, kéo móc góc lớn nhất khi con trỏ thay đổi thành hình bàn tay. Để thêm văn bản, nhấn vào cạnh của khung thoại, rồi gõ hay dán văn bản.

Icon Callouts

Khung thoại

Hỗ trợ Ngôn ngữ Châu Á

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Khung thoại dọc

Icon Vertical Callouts

Vẽ một đường kết thúc bằng khung thoại hình chữ nhật có hướng văn bản theo chiều ngang, từ vị trí bạn bắt đầu kéo trong tài liệu đang biên soạn. Kéo một móc của khung thoại để thay đổi kích cỡ của nó. Để thêm văn bản, nhấn vào cạnh của khung thoại, sau đó gõ hay dán văn bản. Để chuyển đổi khung thoại hình chữ nhật sang khung thoại hình tròn, kéo móc góc lớn nhất khi con trỏ thay đổi thành hình bàn tay. Tính năng này chỉ sẵn sàng khi khả năng hỗ trợ ngôn ngữ Châu Á được hiệu lực.

Văn bản dọc

Icon Vertical Text

Vẽ một hộp văn bản có hướng văn bản theo chiều ngang, từ vị trí bạn nhấn chuột hay kéo trong tài liệu đang biên soạn. Nhấn vào nơi nào trong tài liệu. rồi gõ hay dán văn bản. Cũng có thể di chuyển con trỏ vào vị trí vào đó bạn muốn thêm văn bản, kéo một hộp văn bản, rồi gõ hay dán văn bản. Tính năng này chỉ sẵn sàng khi khả năng hỗ trợ ngôn ngữ Châu Á được hiệu lực.

Chỉnh văn bản vừa với chiều dọc khung

Draws a text box with vertical text direction where you click or drag in the current document. The text that you enter is automatically resized to fit the dimensions of the box. (Enable Asian text support to enable this icon). Click anywhere in the document, and then type or paste your text. You can also move the cursor to where you want to add the text, drag a box, and then type or paste your text.

Icon Fit Vertical Text to Frame

Chỉnh văn bản vừa với chiều dọc khung

Please support us!