Thu Phóng

Giảm hay tăng vùng hiển thị tài liệu đang xem. Nhấn vào mũi tên bên cạnh biểu tượng để mở thanh công cụ Thu/Phóng.

Biểu tượng

Thu Phóng

Biểu tượng

Thu phóng (LibreOffice Impress trong ô xem Phác thảo và Ảnh chiếu)

Phóng to

Hiển thị ảnh chiếu theo kích cỡ nhân đôi.

Bạn cũng có thể chọn công cụ Phóng to và kéo một hộp chung quanh vùng cần phóng to.

Biểu tượng

Phóng to

Thu nhỏ

Hiển thị ảnh chiếu theo kích cỡ chia đôi.

Icon

Thu nhỏ

Hiện 100%

Hiển thị ảnh chiếu theo kích cỡ gốc.

Biểu tượng

Hiện 100%

Thu phóng lùi

Hủy bước thu phóng mới làm, hoàn nguyên hệ số thu phóng đã làm trước. Cũng có thể bấm tổ hợp phím+Dấu phẩy

Biểu tượng

Thu phóng lùi

Thu phóng sau

Tiến đế hệ số thu phóng kế tiếp (dùng sau Thu phóng lùi để trở về hệ số thu phóng vừa làm). Cũng có thể bấm tổ hợp phím+Dấu chấm

Biểu tượng

Thu phóng sau

Entire Page

Hiển thị toàn ảnh chiếu trên màn hình.

Biểu tượng

Entire Page

Page Width

Hiển thị toàn bề rộng của ảnh chiếu. Tuy nhiên, cạnh bên trên và bên dưới có lẽ không hiện rõ.

Biểu tượng

Page Width

Optimal View

Thay đổi kích cỡ của vùng hiển thị để hiện rõ mọi đối tượng trên ảnh chiếu.

Biểu tượng

Optimal View

Thu phóng đối tượng

Thay đổi kích cỡ của vùng hiển thị để hiện rõ đối tượng bạn đã chọn.

Biểu tượng

Thu phóng đối tượng

Dời

Di chuyển ảnh chiếu bên trong cửa sổ LibreOffice. Để con trỏ trên ảnh chiếu, sau đó kéo để di chuyển ảnh chiếu. Khi bạn buông ra con chuột, công cụ vừa dùng được chọn.

Biểu tượng

Dời

Please support us!