Ô

Hiển thị hay ẩn Ô cửa sổ dành cho .

Bạn có thể sử dụng Ô để thêm, thay đổi tên, xoá hay sắp đặt các ảnh chiếu hay trang trong chương trình Impress hay Draw.

Please support us!