Tùy chọn Hiệu ứng

Ghi rõ các thuộc tính thêm cho phần tử đã ghi rõ trong ô cửa sổ Hoạt họa riêng.

Biểu tượng Ghi chú

Gán hiệu ứng cho đối tượng, sau đó nhấn vào nút ... để mở hộp thoại Tùy chọn Hiệu ứng.


Hộp thoại chứa những trang thẻ này:

Hiệu ứng

Thời gian

Hoạt họa Văn bản

Please support us!