Sang siêu tập tin

Chuyển đổi đối tượng đã chọn sang định dạng siêu tập tin của Windows (Windows Metafile Format: WMF), mà chứa dữ liệu cả hai kiểu ảnh bitmap và đồ họa véc-tơ.

Để tìm thêm thông tin về WMF, xem Từ điển thuật ngữ.

Để truy cập lệnh này...

Choose Shape - Convert - To Metafile (LibreOffice Draw only)

Mở trình đơn ngữ cảnh của đối tượng, và chọn lệnh Chuyển đổi - Sang siêu tập tin.


Biểu tượng Ghi chú

Bạn cũng có thể sao chép đối tượng đã chọn, sử dụng lệnh Sửa > Dán đặc biệt, sau đó chọn định dạng Siêu tập tin trong danh sách..


Please support us!