Chuyển đổi thành khối 3 chiều

Chuyển đổi đối tượng đã chọn thành một đối tượng ba chiều.

Để truy cập lệnh này...

Choose Shape - Convert - To 3D (LibreOffice Draw only)

Mở trình đơn ngữ cảnh của đối tượng, sau đó chọn lệnh Chuyển đổi - Sang 3D.


Đối tượng đã chọn được chuyển đổi trước tiên thành một đường viền, sau đó thành một đối tượng ba chiều.

If you select two or more objects and convert them to 3D, the result is a 3D group that acts as a single object. You can edit the individual objects in the group by choosing . Choose when you are finished.

Biểu tượng Ghi chú

Tiến trình chuyển đổi một nhóm các đối tượng thành khối ba chiều không thay đổi thứ tự sắp xếp của từng đối tượng.


Biểu tượng Gợi ý

Press F3 to quickly enter a group and +F3 to leave the group.


Bạn cũng có khả năng chuyển đổi ảnh bitmap và ảnh véc-tơ, kể cả hình sưu tập, sang đối tượng ba chiều. LibreOffice xử lý ảnh bitmap theo dạng hình chữ nhật, và đồ họa véc-tơ theo dạng một nhóm hình đa giác, khi chuyển đổi sang hình khối ba chiều.

Có thể chuyển đổi cả đối tượng vẽ có chứa văn bản.

Bạn cũng có thể áp dụng Hiệu ứng 3 chiều cho đối tượng đã chuyển đổi.

Please support us!