Chuẩn

Chuyển đổi về ô xem chuẩn, trong đó bạn có thể tạo và chỉnh sửa ảnh chiếu.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Xem - Chuẩn.


Please support us!