Bộ điều hướng

Opens the Navigator, where you can quickly jump to other slides or move between open files.

You can dock the Navigator to the edge of your workspace.

Để truy cập lệnh này...

Choose View - Navigator.

Press F5

On the Standard bar or the Sidebar, click

Icon Navigator On/Off

Navigator On/Off


Biểu tượng Gợi ý

Press +Shift+F5 to open the Navigator when you are editing a presentation.


Con trỏ

Chuyển đổi con trỏ chuột sang cái bút mà bạn có thể sử dụng để viết trên ảnh chiếu trong khi chiếu ảnh. Không thể thay đổi màu viết của cái bút.

Icon

Con trỏ

First

Jumps to the first .

Icon First Slide

First

Previous

Moves back one .

Icon Previous Slide

Previous

Next

Move forward one .

Icon Next Slide

Next

Last

Jumps to the last .

Icon Last Record

Last

Chế độ kéo

Drag and drop slides and named objects into the active slide. You can only insert slides and named objects from a saved file. You can only insert named objects as copies.

Icon

Chèn dạng siêu liên kết

Biểu tượng

Chèn dạng liên kết

Icon

Chèn dạng bản sao

Chèn dạng siêu liên kết

Chèn ảnh chiếu theo định dạng siêu liên kết (URL) vào ảnh chiếu hoạt động.

Chèn dạng liên kết

Inserts slides as a link into the active slide.

Chèn dạng bản sao

Chèn vào ảnh chiếu hoạt động một bản sao của ảnh chiếu hay đối tượng có tên.

Hiện hình

Trong trình đơn phụ, bạn có thể chọn hiển thị danh sách mọi hình, hoặc chỉ những hình có tên đã đặt riêng. Kéo thả trong danh sách để sắp xếp lại các hình. Đặt tiêu điểm vào một ảnh chiếu rồi bấm phím Tab thì tô sáng hình kế tiếp trong thứ tự đã xác định.

Ảnh chiếu đã có

Lists available slides. Double-click a slide to make it the active slide.

Tài liệu còn mở

Lists available LibreOffice files. Select a file to display the contents you can insert.

Please support us!