Bố trí Văn bản Phức tạp

Xác định các tùy chọn về tài liệu có bố trí văn bản phức tạp (CTL).

Để truy cập lệnh này...

Choose - Languages and Locales - General - Complex Text Layout.


Options CTL Dialog Image

Languages Using Complex Text Layout

Kiểm tra dãy

Bằng ngôn ngữ như tiếng Thái, có quy tắc ghi rõ không nên cho phép một ký tự nào đó nằm kề bên một ký tự nào đó khác. Hiệu lực chức năng Kiểm Tra Nhập Dãy (SIC) thì, LibreOffice sẽ không cho phép hai ký tự kề nhau được quy tắc cấm.

Bật kiểm tra dãy

Enables sequence input checking for languages such as Thai.

Bị hạn chế

Prevents the use as well as the printing of illegal character combinations.

Điều khiển con trỏ

Hãy chọn cách di chuyển con trỏ và cách lựa chọn văn bản cho văn bản hỗn hợp (cả hai hướng từ bên trái-sang-phải và từ bên phải-sang-trái).

Hợp lý

Cú bấm phím mũi tên bên Phải thì dời con trỏ văn bản tới kết thúc của văn bản hiện tại. Còn cú bấm phím mũi tên bên Trái dời con trỏ văn bản về đầu của văn bản hiện tại.

Trực quan

Cú bấm phím mũi tên bên Phải thì dời con trỏ văn bản về hướng bên phải. Còn cú bấm phím mũi tên bên Trái dời con trỏ văn bản về hướng bên trái.

Tùy chọn chung

Chữ số (chỉ trong văn bản)

Lựa chọn kiểu chữ số cần dùng bên trong văn bản, văn bản trong đối tượng, trường và điều khiển, trong mọi mô-đun LibreOffice. Có tác động mọi kiểu văn bản trừ nội dung của ô bảng trong LibreOffice Calc.

Thiết lập này không phải được lưu trong tài liệu, nhưng trong cấu hình của LibreOffice.

Please support us!