Tùy chọn Thiết lập Ngôn ngữ

Defines the properties for additional languages.

note

Hai trang thẻ Tìm bằng tiếng NhậtBố trí Châu Á chỉ hiện rõ nếu tùy chọn Hỗ trợ ngôn ngữ Châu Á trên trang Ngôn ngữ đã được hiệu lực và hộp thoại Tùy chọn đã được mở. Lần lượt, trang thẻ Bố trí văn bản phức tạp (CTL) chỉ hiện rõ nếu Hỗ trợ CTL đã được hiệu lực.


Để truy cập lệnh này...

Choose - Language Settings.


Ngôn ngữ

Xác định các ngôn ngữ mặc định và một số thiết lập miền địa phương cho các tài liệu.

Đồ giúp viết

Specifies the properties of the spelling, thesaurus and hyphenation.

Tìm bằng tiếng Nhật

Xác định các tùy chọn về chức năng tìm kiếm bằng tiếng Nhật bản.

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Bố trí Châu Á

Xác định thiết lập mặc định về kiểu in cho văn bản Châu Á.

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Bố trí Văn bản Phức tạp

Xác định các tùy chọn về tài liệu có bố trí văn bản phức tạp (CTL).

LanguageTool Server Options

Defines the properties for the LanguageTool server.

DeepL Server Options

Defines the properties for the DeepL server.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!