Thay đổi

The Changes dialog specifies various options for highlighting recorded changes in documents.

To record changes to your work, choose Edit - Track Changes - Record.

Để truy cập lệnh này...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - Changes.


Xác định màu sắc ngụ ý thay đổi

Xác định màu sắc ngụ ý các thay đổi đã thu. Nếu bạn chọn mục « Bởi tác giả » thì LibreOffice tự động đặt màu phụ thuộc vào tác giả đã làm thay đổi.

Thay đổi

Specifies the color for changes of cell contents.

Xoá

Specifies the color to highlight deletions in a document.

Chèn

Specifies the color to highlight insertions in a document.

Mục đã di chuyển

Specifies the color to highlight moved cell contents.

Please support us!