Khả năng truy cập

Đặt các tùy chọn làm cho các chương trình LibreOffice dễ hơn dùng cho các người thị lực kém, nặng tai, ít khéo tay hay người tàn phế khác.

Để truy cập lệnh này...

Choose - LibreOffice - Accessibility.


Accessibility in LibreOffice

Options Accessibility Dialog Image

Tùy chọn lặt vặt

Đặt các tùy chọn về khả năng truy cập.

Dùng con trỏ chọn văn bản trong tài liệu văn bản chỉ đọc

Hiển thị con trỏ trong các tài liệu chỉ-đọc (không có quyền ghi vào).

Allow animated images

Xem thử các đồ họa kiểu hoạt hình, v.d. ảnh GIF, trong LibreOffice.

Cho phép văn bản hoạt họa

Xem thử văn bản hoạt họa, v.d. nháy và cuộn, trong LibreOffice.

Tùy chọn diện mạo tương phản cao

« Tương phản cao » là một thiết lập của hệ điều hành mà thay đổi lược đồ màu của hệ thống để cải tiến khả năng đọc. Bạn có thể quyết định LibreOffice dùng thiết lập tương phản cao của hệ điều hành như thế nào.

Các viền và bóng đều của ô luôn luôn được hiển thị theo màu văn bản khi chế độ tương phản cao đang hoạt động. Vào lúc đó, màu nền của ô bị bỏ qua.

Tự động dò chế độ tương phản cao của hệ điều hành

Chuyển đổi LibreOffice sang chế độ tương phản cao khi màu nền của hệ thống là rất đen.

Dùng màu phông tự động để hiển thị trên màn hình

Hiển thị các phông trong LibreOffice dùng thiết lập màu của hệ thống. Tùy chọn này chỉ làm ảnh hướng đến cách hiển thị trên màn hình thôi.

Dùng màu sắc của hệ thống để xem thử trang

Áp dụng cho ô xem thử trang thiết lập tương phản cao của hệ điều hành.

Please support us!