Thanh chuẩn

Thanh Chuẩn sẵn sàng trong mỗi ứng dụng LibreOffice.

Mới

Tạo một tài liệu LibreOffice mới.

Icon New

Mới

Mở tập tin

Opens a local or remote file, or imports one.

Icon Open

Mở tập tin

Lưu

Lưu lại tài liệu hiện tại.

Icon Save

Lưu

Lưu dạng

Saves the current document in a different location, or with a different file name or file type.

Icon Save as

Lưu dạng

Email Document

Opens a new window in your default email program with the current document as an attachment. The current file format is used. If the document is new and unsaved, the format specified in - Load/Save - General is used.

Icon Email Document

Email Document

Edit Mode

Use the Edit Mode icon to activate or deactivate the edit mode.

Edit Mode Icon

Edit Mode

Gửi thư đính kèm PDF

Saves the current file to Portable Document Format (PDF) version 1.4. A PDF file can be viewed and printed on any platform with the original formatting intact, provided that supporting software is installed.

Icon Export Directly as PDF

Xuất trực tiếp thành dạng PDF

In tập tin trực tiếp

Ấn biểu tượng In tập tin trực tiếp để in tài liệu hiện hành dùng những sắp đặt mặc định của máy in. Những sắp đặt cho máy in được tìm thấy trong của sổ hội thoại Thiết lập máy in, có thể kích hoạt qua mục thực đơn Thiết lập máy in.

Print File Directly Icon

Print File Directly

Spelling

Checks the document or the current selection for spelling errors. If a grammar checking extension is installed, the dialog also checks for grammar errors.

Icon

Spelling

Bật/tắt tự động kiểm tra chính tả

Tự động kiểm tra chính tả trong khi bạn gõ, cũng gạch dưới mỗi lỗi.

Automatic Spell Checking On/Off

Automatic Spell Checking On/Off

Cắt

Gỡ bỏ và sao chép vùng chọn sang bảng nháp.

Icon

Cut

Chép

Sao chép vùng chọn sang bảng nháp.

Icon

Copy

Dán

Inserts the contents of the clipboard at the location of the cursor, and replaces any selected text or objects.

Icon

Paste

Bút định dạng

Trước hết chọn một đoạn văn bản hoặc một đối tượng rồi nhấn vào biểu tượng này. Sau đó nhấn hoặc kéo sang các đoạn văn bản hay đối tượng khác để áp dụng cùng kiểu định dạng.

Nhấn vào biểu tượng Bút định dạngBiểu tượng trên thanh công cụ Chuẩn.

Biểu tượng

Clone Formatting

Hoàn tác

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Icon

Undo

Bước lại

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

Icon

Redo

Siêu Liên kết

Opens a dialog that enables you to create and edit hyperlinks.

Icon

Hộp thoại Siêu Liên kết

Bộ duyệt

Click the Navigator On/Off icon to hide or show the Navigator.

Biểu tượng

Bật/tắt Bộ duyệt

Thu/Phóng và Xem bố trí

Giảm hay tăng kích cỡ của ô hiển thị LibreOffice trên màn hình. Hệ số thu phóng hiện thời được hiển thị dạng phần trăm trên thanh Trạng thái.

Icon

Thu/Phóng

Trợ giúp LibreOffice

Mở trang chính của Trợ giúp LibreOffice cho ứng dụng hiện thời. Bạn có thể cuộn qua các trang Trợ giúp, cũng tìm kiếm từ hay cụm từ.

Icon Help

Trợ giúp LibreOffice

What’s This?

Enables extended help tips under the mouse pointer until the next click.

Icon “What’s This?”

What’s This?

Nạp URL

Nạp tài liệu được xác định bởi địa chỉ URL đã nhập. Bạn có thể gõ URL mới, hoặc chọn trong danh sách. LibreOffice tự động chuyển đổi các đường dẫn tập tin sang cách ghi URL.

Biểu tượng Gợi ý

Enable Load URL with the Visible Buttons command (right-click the toolbar).


Please support us!