Cần thiết tên người dùng và mật khẩu

Tên người dùng

Nhập tên người dùng để kết nối tới nguồn dữ liệu.

Mật khẩu

Nhập mật khẩu để kết nối tới nguồn dữ liệu.

Nhớ mật khẩu đến khi kết thúc phiên chạy

Bật tùy chọn này để sử dụng cùng một tên người dùng và mật khẩu, không cần thấy hộp thoại nữa, khi bạn kết nối lại tới cùng một nguồn dữ liệu trong phiên LibreOffice đang chạy.

Please support us!