Kết nối dBASE

Đường dẫn tới tập tin dBASE

Nhập đường dẫn đến các tập tin « *.dbf » của dBASE.

Duyệt

Mở một hộp thoại lựa chọn đường dẫn.

Trợ lý Cơ sở Dữ liệu

Please support us!