Xuất dạng HTML

Xác định các thiết lập để xuất bản các tài liệu của chương trìnhLibreOffice Draw hay LibreOffice Impress theo định dạng HTML.

Để truy cập lệnh này...

LibreOffice Draw or LibreOffice Impress menu File - Export, select HTML Document file type. The dialog opens automatically.


Các trang được hiển thị sẽ khác biệt phụ thuộc vào sự chọn của bạn trên trang thứ hai của Trợ lý này.

Xuất dạng HTML > Trang 1

Trên trang thứ nhất, bạn có thể chọn một bản thiết kế tồn tại, hoặc tạo một bản mới.

Xuất dạng HTML > Trang 2

Xác định kiểu bài xuất bản.

Xuất dạng HTML > Trang 3

Ghi rõ kiểu đồ họa và độ phân giải của màn hình đích.

Xuất dạng HTML > Trang 4

Ghi rõ thông tin cần hiển thị trên trang tựa đề của bài xuất bản.

Xuất dạng HTML > Trang 5

Xác định một kiểu dáng cái nút để duyệt các ảnh chiếu của trình diễn.

Xuất dạng HTML > Trang 6

Xác định các màu sắc cho bài xuất bản.

< Back

Trở về các sự chọn được làm trên trang trước. Thiết lập hiện thời còn lại được lưu. Cái nút này chỉ có ích sau bước chỉnh sửa thứ nhất.

Next >

Lưu thiết lập hiện thời, rồi tiến đến trang kế tiếp. Cái nút này không còn có ích lại trên trang cuối cùng của hộp thoại.

Tạo

Tạo các tài liệu mới tùy theo các sự chọn của bạn, sau đó lưu chúng.

Biểu tượng Ghi chú

LibreOffice lưu các thiết lập Trợ lý hiện thời, để làm mặc định lần kế tiếp bạn mở Trợ lý này.


Please support us!