Tìm > Tìm kiếm văn bản đầy đủ

Chức năng tìm kiếm văn bản đầy đủ trong Trợ giúp LibreOffice cho bạn có khả năng tìm tài liệu Trợ giúp chứa bất cứ tổ hợp chuỗi tìm kiếm nào. Để làm như thế, hãy gõ một hay nhiều từ vào trường văn bản Chuỗi tìm.

Trường văn bản Chuỗi tìm cũng cất giữ chuỗi vừa gõ. Để chạy lại việc tìm kiếm đã làm, nhấn vào biểu tượng mũi tên rồi chọn mục trong danh sách.

Chạy tiến trình tìm kiếm thì tiêu đề của mỗi tài liệu kết quả sẽ được hiển thị theo danh sách. Hoặc nhấn đôi vào mục, hoặc chọn nó rồi nhấn vào Hiển thị để nạp tài liệu Trợ giúp tương ứng.

Đánh dấu trong hộp chọn Tìm chỉ trong tiêu đề để hạn chế việc tìm kiếm trong những tiêu đề của tài liệu.

Hộp chọn Chỉ toàn từ cho bạn có khả năng thực hiện việc tìm kiếm chính xác. Đánh dấu trong hộp chọn này thì từ không hoàn thành không được tìm. Còn đừng đánh dấu trong hộp chọn này nếu chuỗi tìm đã chọn cũng nên được tìm như là phần của từ dài hơn.

Bạn có thể gõ bất cứ tổ hợp từ tìm kiếm nào, định giới bằng dấu cách. Tiến trình tìm kiếm không phân biệt chữ hoa/thường/

Biểu tượng Gợi ý

Việc tìm kiếm kiểu chỉ mục và văn bản đầy đủ đều luôn luôn áp dụng cho ứng dụng LibreOffice hiện thời được chọn. Chọn ứng dụng thích hợp bằng hộp liệt kê nằm trên thanh công cụ của bộ xem trợ giúp.


Please support us!