Phím tắt cơ sở dữ liệu

Đây là danh sách các phím tắt sẵn sàng bên trong cơ sở dữ liệu.

Các phím tắt chung trong LibreOffice cũng hoạt động được.

Biểu tượng Ghi chú

Một số phím tắt nào đó có lẽ đã được gán cho môi trường làm việc trên máy tính của bạn. Vì vậy các phím tắt này không còn sẵn sàng cho LibreOffice. Hãy thử gán phím tắt khác cho LibreOffice, trong Công cụ > Tùy biến > Bàn phím, hoặc trong môi trường làm việc.


Phím tắt cho cơ sở dữ liệu

Trong vùng thiết kế truy vấn

Phím tắt

Effect

F6

Nhảy giữa các vùng thiết kế truy vấn khác nhau.

Delete

Xoá một bảng ra vùng thiết kế truy vấn.

Tab

Chọn dòng kết nối.

Shift+F10

Mở trình đơn ngữ cảnh

F4

Shows a Preview.

F5

Runs query.

F7

Adds table or query.


Điều khiển cửa sổ thuộc tính

Phím tắt

Effect

+Mũi tên Xuống

Mở hộp tổ hợp.

+Phím mũi tên Lên

Đóng hộp tổ hợp.

Shift+Enter

Chèn một dòng mới.

Mũi tên Lên

Để con trỏ trên dòng trước đó.

Mũi tên Xuống

Để con trỏ trên dòng kế tiếp.

Enter

Gõ xong dữ liệu và để con trỏ vào trường kế tiếp.

+F6

Đặt vùng hoạt động (nếu không phải trong chế độ thiết kế) trên điều khiển đầu tiên. Điều khiển đầu tiên là điều thứ nhất được liệt kê trong bộ duyệt biểu mẫu.


Lối tắt để tạo hộp thoại Basic

Phím tắt

Effect

+PgUp

Nhảy giữa các thẻ khác nhau.

+PgDn

Nhảy giữa các thẻ khác nhau.

F6

Jumps between windows.

Tab

Chọn trường điều khiển

Shift+Tab

Chọn trường điều khiển về hướng ngược.

+Enter

Chèn điều khiển đã chọn.

Phím mũi tên

+arrow key

Di chuyển điều khiển đã chọn theo bước 1 mili-mét về hướng đó. Còn trong chế độ chỉnh sửa điểm, nó thay đổi kích cỡ của điều khiển đã chọn.

+Tab

Trong chế độ chỉnh sửa điểm thì nhảy tới móc kéo kế tiếp.

Shift++Tab

Trong chế độ chỉnh sửa điểm thì nhảy về móc kéo trước đó.

Esc

Rời vùng chọn hiện thời.


Selecting Rows and Columns in a Database Table (opened by +Shift+F4 keys)

Phím tắt

Effect

Phím dài

Bật/tất chọn hàng, trừ khi hàng trong chế độ chỉnh sửa.

+Tab

Toggles row selection.

Shift+Spacebar

Selects the current column.

+PgUp

Moves pointer to the first row.

+PgDn

Moves pointer to the last row.


Please support us!