Bút định dạng

Trước hết chọn một đoạn văn bản hoặc một đối tượng rồi nhấn vào biểu tượng này. Sau đó nhấn hoặc kéo sang các đoạn văn bản hay đối tượng khác để áp dụng cùng kiểu định dạng.

Để truy cập lệnh này...

Nhấn vào biểu tượng Bút định dạngBiểu tượng trên thanh công cụ Chuẩn.


Biểu tượng

Clone Formatting

Please support us!