Lọc chuẩn

Cho phép bạn đặt các tùy chọn lọc.

Hãy sử dụng bộ Lọc chuẩn để chọn lọc và kết hợp các tùy chọn tìm kiếm Tự động lọc.

Biểu tượng

Lọc chuẩn

LibreOffice lưu thiết lập lọc hiện thời đến lần kế tiếp bạn mở hộp thoại này.

To remove the current filter, click Reset Filter/Sorting icon.

Please support us!