Tự động lọc

Lọc các bản ghi, dựa vào nội dung của trường dữ liệu được chọn hiện thời.

Icon AutoFilter

Tự động lọc

Hãy đặt con trỏ vào tên của một trường chứa nội dung bạn muốn lọc, sau đó nhấn vào biểu tượng Tự động lọc. Chỉ hiển thị những bản ghi có cùng một nội dung với tên trường đã chọn.

Chẳng hạn, để xem mọi khách hàng từ Hà Nội, nhấn vào tên của một trường chứa « Hà Nội ». Chức năng Tự động lọc sẽ lọc mọi khách hàng ở Hà nội ra cơ sở dữ liệu.

You can remove the current AutoFilter with the Reset Filter/Sorting icon or with Data - Filter - Reset Filter.

Để lọc đồng thời vài tên trường, hãy nhấn vào biểu tượng Lọc mặc định. Hộp thoại Lọc mặc định sẽ xuất hiện, trong đó bạn có thể kết hợp vài tiêu chuẩn lọc khác nhau.

Please support us!