Bật/tắt chấm điểm

Gán các chấm điểm cho những đoạn văn đã chọn, hoặc gỡ bỏ các chấm điểm khỏi những đoạn văn đã có chấm điểm.

Biểu tượng

Bật/tắt chấm điểm

Please support us!