Tô sáng

Áp dụng màu tô sáng hiện thời vào nền của vùng chọn văn bản. Chưa chọn văn bản thì nhấn vào biểu tượng Tô sáng, chọn vùng văn bản bạn muốn tô sáng, sau đó nhấn lần nữa vào biểu tượng Tô sáng. Để thay đổi màu tô sáng, nhấn vào mũi tên bên cạnh biểu tượng Tô sáng, sau đó chọn màu đã muốn.

Biểu tượng

Highlight Color

Cách tô sáng

 1. Trên thanh Định dạng, nhấn vào biểu tượng Tô sáng.

  Biểu tượng Ghi chú

  Để thay đổi màu tô sáng, nhấn vào mũi tên bên cạnh biểu tượng Tô sáng, sau đó nhấn vào màu đã muốn.


 2. Chọn vùng văn bản bạn muốn tô sáng.

  Biểu tượng Gợi ý

  Để tô sáng một từ riêng, nhấn đôi vào từ đó.


 3. To turn off highlighting, press Esc.

Cách gỡ bỏ màu tô sáng

 1. Chọn vùng văn bản đã tô sáng.

 2. Trên thanh Định dạng, nhấn vào mũi tên bên cạnh biểu tượngTô sáng, sau đó nhấn vào mục Không tô màu.

Please support us!