Văn bản chạy từ bên trên xuống dưới

Specifies the vertical direction of the text.

Icon Text direction from top to bottom

Hướng văn bản từ trên xuống dưới

Please support us!